Hamile memur ne zaman izne ayrılır?

25 Ocak 2014 Cumartesi, 23:39

Ziyaretçimizin sorusu: 2’li eğitim yapan bir lisede  müdür yardımcısıyım. Sabah 8 de okula gelip akşam 17.20 de çıkıyorum. Gebe memurların çalışma şartları konusunda bir düzenleme yapılmış ama bu biz idarecileri de kapsıyor mu? Çalışma saatleri nedir?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Yasanın ” Çalışma saatleri” başlıklı 99 uncu maddesinde “Memurların haftalık çalışma müddeti genellikle 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere tertip edilir . Lakin özel yasalarla yahut bu yasaya ya da özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin nitelikleri dikkate alınmak suretiyle çeşitli çalışma müddetleri tespit olunabilir. Kabine, ülke dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan farklı günler olarak tespit edebilir. “, ” Gündelik çalışma saatlerinin tesbiti ” 100 üncü maddesinde ” Gündelik çalışmanın başlangıç ve bitme saatleri ile öğle dinlenme müddeti , bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Çalışan Başkanlığının önerisi üst kısmına Bakanlar Kurulunca, şehirlerde valiler aracılığıyla tesbit olunur. Ancak engelliler için; engel hali , hizmet gerekleri, iklim ve erişim gerekliliği göz önünde bulundurulmak suretiyle gündelik çalışmanın başlangıç ve son saatleri ile öğle dinlenme müddetleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce çeşitli belirlenebilir.

( 1 ) Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde gereğince saptanan çalışma saat ve müddetleri ile vazife yerlerine ilişkili olmaksızın çalışabilmeleri olasıdır . Bu hususa ilişkili olarak usûl ve esaslar , Devlet Çalışan Başkanlığının önerisi üst kısmına Bakanlar Kurulunca belirlenir.” ve “Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti”başlıklı 101 inci maddesinde “Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca tertip edilir . Fakat, kadın memurlara; doktor raporunda belirtilmesi hâlinde gebeliğin yirmidördüncü haftasından öncesinde ve her hâlde gebeliğin yirmidördüncü haftasından bu yana ve doğumdan sonraki 2 yıl müddetle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

Engelli memurlara da talebi dışarısında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.” kararları yer almaktadır . Anılan hüküm gereğince 6/12/1982 tarihindeki ve 8/5752 sayılı Kabine Kararıyla merkezde gündelik çalışma saatlerinin belirlemiştir . Merkezdeki kurumların çalışma saatleri yeniden düzenlendi Merkezde Gündelik Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar yeniden değişti 657 sayılı Yasanın “Mazeret izni ” başlıklı 105 inci maddesinde analık ve süt izni kurumları tertip edilmiştir . Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca;

1- Devlet memurunun normal mesai saati haftalık 40 saattir.

2- Cumartesi ve pazar tatil olmak üzere mesai saatlerinin tertip etmesi esastır.

3- 657 sayılı Yasanın 101 inci maddenin 2 inci fıkrası hükmü gereğince kadın memurlara gebeliğin 24 üncü haftasından ardından nöbet ve gece vardiyası yazılamamaktadır.

4- Gebe olan devlet memurlarının 657 sayılı Yasanın ilgili maddeleri ve gündelik çalışma saatlerine ilişkili olarak Kabine Kararları çerçevesinde hizmetlerini yürütmeleri gerekiyor . Devlet memurlarına Gebe ya da Emziren Bayanların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Konusunda Yönetmelik hükümlerinin uygulanamayacağı düşünülmektedir.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz